Pisanje SEO optimizovanih stranica za google

Home | Nazad | Pisanje SEO optimizovanih stranica za google

Kako pisati SEO optimizovane stranice za Google

 

Pisanju tekstova o Vašim proizvodima ili uslugama treba pristupiti kao pisanju novinskog članka. Tekst koji je kvalitetno i jasno napisan, privlačan je kako posetiocima web stranice, tako i Google-u.

 

SEO optimizovanje naslova web stranica - H1:

Svrha naslova jeste, slično kao i u novinarstvu, privlačenje pažnje, tj. zainteresovati i privući posetioca da otvori stranicu. 
Naslov treba da naglasi najprivlačniji i najzanimljiviji deo teksta na koji se odnosi.
U naslovu ne treba otkrivati previše. Višak informacija u naslovu će posetioca navesti da pomisli da je već shvatio poentu stranice i neće poželeti da je poseti, iako ona možda sadrži još puno korisnih informacija koje bi ga zanimale.
 

VAŽNO

Naslov stranice u admin delu UVEK obeležavate kao headline 1 - Naslov 1

 

Pisanje SEO optimizovanih stranica za google

 

SEO optimizovanje podnaslova web stranica:

Podnaslovi odvajaju tekst na stranici na smislene celine i imenuju ih. Za njih važe ista pravila kao i za naslove, ne bi trebalo da otkrivaju previše, već da bliže odrede temu dela teksta i navedu posetioca da poželi da ga pročita.

 

VAŽNO

Podnaslove na stranicama u admin delu obeležavate kao headline 2 ili 3 - Naslov 2 ili 3

 

SEO optimizovanje tekta web stranica:

Tekst stranice bi trebalo da opisuje ono što je naznačeno u naslovu ili podnaslovu.
Važne informacije bi trebalo pisati na početku teksta, kako bi se čitalac zainteresovao i motivisao da pročita tekst do kraja.

Takođe, tekst za koji mislite da je važan, korisno je obojiti drugom bojom (uglavnom crvenom), podebljati ili na bilo koji način istaći, kako bi privukao pažnju.
Pokušajte da pravilno razgraničite šta je ono što je važno, jer se sa previše naglašavanja gubi smisao i stranica postaje "šarena".

Trudite se da u tekstu što više koristite ključne reči koje su vezane za Vaše usluge ili proizvode. 

 

Nemojte kopirati SEO optimizovane tekstove sa tuđih sajtova!
Kopije tektova će uvek biti slabije rangirane na Google-u. Osmislite originalan tekst.

INTERESUJE VAS CENA SAJTA??

Popunite što detaljnije upitnik i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.