Cenovnik Ažuriranja - backup-a Sajtova

 

 

 

Pod ažuriranjem sajta se podrazumevaju svi radovi vezani za Vaš web sajt, od dizajna preko unošenja novih slika - tekstova do  programiranja. U svaki paket ulazi i pravljenje sigurnosnih backup kopija baze i fajlova. Više o samoj usluzi ažuriranja sajta možete pročitati ovde.

Na ovoj stranici ćemo Vam dati cene ažuriranja Vašeg sajta.

 

Cena ažuriranja sajta - Light paket

Cena 20€

 

Rad na sajtu mesečno do 5h
Mesečni backup fajlova no
Mesečni backup baze (MySQL) OK
Nedeljni backup baze (MySQL) no

 


 

Cena ažuriranja sajta - Standard paket

Cena 60€

 

Rad na sajtu mesečno do 10h
Mesečni backup fajlova no
Mesečni backup baze (MySQL) OK
Nedeljni backup baze (MySQL) OK

 


 

Cena ažuriranja sajta - Premium paket

Cena 120€

 

Rad na sajtu mesečno do 30h
Mesečni backup fajlova OK
Mesečni backup baze (MySQL) OK
Nedeljni backup baze (MySQL) OK

 


 

Cena ažuriranja sajta - Premium + paket

Cena 200€

 

Rad na sajtu mesečno preko 30h
Mesečni backup fajlova OK
Mesečni backup baze (MySQL) OK
Nedeljni backup baze (MySQL) OK

 


 

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti preko računa agencije

 

 

 

 

Novo na sajtu