Ime firme - fizičkog lica
Ime i prezime kontakt osobe *
Delatnost firme - pojedinca*

Adresa firme (ulica broj grad)
PIB (poreski identifikacioni broj) - fizičko lice ne popunjava
E-mail kontakt osobe *
Telefon kontakt osobe *


Adresa (URL) postojećeg sajta ukoiko ga imate
Samostalno ažuriranje sajta (admin deo u kome sami menjate, dodajete, brišete...)
Na koliko jezika želite sajt i koji jezici?
Predvidjeni broj stranica po jeziku koje ćemo popuniti za Vas

PRIMERI DIZAJNA
Primeri sajtova koji Vam se vizuelno svidjaju (odgovarajuci dizajn)
Potrebno radi uvida, kakav dizajn Vam se svidja - ne radi kopiranja istih.


Primer 1
Primer 2
Primer 3
Primer 4

DETALJAN OPIS SAJTA
Što detaljnije opišite sajt, stranice, funkcionalnosti...

NPR:
Želimo sajt za advokatsku kancelariju.
Na home stranici u vrhu slider koji zelimo samostalno da menjamo, ispod tekst sa slikom, ispod izdvojene stranice sa sajta...
Na svakoj stranici zelimo mogucnost postavljanja galerije, PDF dokumenata, videa sa youtube...